Konferencja Bezpieczny Kursant OSK - PROGRAM

AGENDA  (projekt - może ulec zmianie)

 
 
I Konferencja Tematyczna Biura Rzecznika Praw Kursanta
pt.: Egzekwowania praw kursanta i obowiązków OSK w krajowym systemie szkolenia kierowców
„Bezpieczny Kursant OSK”

Agenda.

miejsce: Biuro Rzecznika praw Obywatelskich ul. Długa 23-25, Warszawa
termin Temat Prowadzący, miejsce
28.01.2016 r.
g. 14:30 
Otwarcie konferencji  Zastępca Rzecznika Praw  Obywatelskich   Płk Krzysztof Olkowicz
 Prezes Fundacji SOS Filip Grega
g. 14:50  „Profesja i etos instruktora nauki jazdy” –  Prof.AM Dr hab. Stanisław Iwan
15:05 „Działalność Rzecznika Praw Kursanta. Przekrój skarg kursantów.”  Adam Walendzik,
 Rzecznik Praw Kursanta
 Fundacja SOS
16:20 „Umowy, klauzule abuzywne i odpowiedzialność OSK
za świadczone usługi”
 Grażyna Rokicka, Prezes Zarządu
 Stowarzyszenia Konsumentów Polskich
 
Przerwa 16:45    
17:00 „Odpowiedzialność finansowa za skutki zdarzeń drogowych"   Zdzisława Cwalińska – Weychert
  Wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 
17:20 Prezentacja Raportu „Bezpieczeństwo prawne i ubezpieczeniowe kandydata na kierowcę” Filip Grega  Prezes Fundacji SOS, socjolog bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 
17:40 "Nadzór starostów nad ośrodkami szkolenia kierowców - formalny wymóg czy narzędzie ochrony interesów kursantów?" Grzegorz Kubalski - Zastępca Dyrektora
Biura Związku Powiatów Polskich
18:00 „Bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów na kierowców. Obowiązki ustawowe i popularne zagrożenia. ” - ekspert Fundacji
18:20 „Bezpieczeństwo kursanta nauki jazdy w kontekście kwalifikacji instruktora i egzaminatora.” Adam Knietowski, ekspert Fundacji SOS, specjalista systemowych rozwiązań BRD, metodolog i twórca systemów szkolenia.
29.01.2016 r.    
g.09:30 „Praktyczne problemy szkolenia po zmianach przepisów w 2013r.” Tomasz Kulik ekspert Fundacji SOS,
10:00 Dyskusja nad zaprezentowaną problematyką   – sesja warsztatowa
Przerwa 11:00    
11:15 Dyskusja nad zaprezentowaną problematyką  – sesja warsztatowa
Przerwa 12:45    
13:00 g. 12:00 Podsumowanie konferencji, wypracowanie wniosków i dalszych kierunków działań.  
13:45 Zakończenie  
g. 14:00 obiad  
  
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Miejsce konferencji:
                                              
Siedziba Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
ul. Długa 23/25 Warszawa


Miejsce noclegu:  
Hotel IBIS Stare Miasto, ul. Muranowska 2 Warszawa 


Koszt udziału:    
Ze względu na ograniczenia wynikające z zasad dofinansowania  działań ze środków EOG udział w konferencji jest bezpłatny, jednak organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania większości uczestników. Pośredniczymy jednocześnie w rezerwacji hotelu na preferencyjnych warunkach (250PLN pok.2 os. śniadanie) Informacje o konieczności zakwaterowania prosimy składać wraz ze zgłoszeniem. Zasady potwierdzenia rezerwacji zostaną przekazane wraz z potwierdzeniem udziału w konferencji.

Wyżywienie:    
Podczas konferencji przewidziano przerwy kawowe oraz drugiego dnia obiad.


Ostateczny termin rezerwacji noclegów  za pośrednictwem organizatora
i po preferencyjnych cenach upływa 13.01.2016r.
 
Kontakt:              biuro@fundacjasos.org

                             Tel.: 48 22 490 77 30
 

 

   

Honorowy Patronat 

Rzecznik Praw Obywatelskich


   
 

 

 

 

 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

Media