Zarząd fundacji

Zarząd reprezentuje fundację we wszystkich płaszczyznach działania.
Stanowią go charyzmatyczni ludzie o ogromnym doświadczeniu w pracy
społecznej, samorządowej, a przede wszystkim na polach działania
określonych w Misji Fundacji

Wszyscy Członkowie Zarządu podjęli jednogłośnie decyjzę o zrzeczeniu się wynagrodzenia za
pełnienie obowiązków i wykonują tę pracę społczenie

Filip Grega

Prezes Fundacji

Socjolog bezpieczeństwa publicznego, specjalista bezpieczeństwa ruchu drogowego, instruktor nauki jazdy i wykładowca, instruktor techniki jazdy, wieloletni kierownik OSK, twórca programów szkolenia.

Piotr Dec

Wiceprezes Fundacji

 

Jarosław Bawelski

Sekretarz Fundacji

Przedsiębiorca, Redaktor Naczelny portalu NewsBike, pełnomocnik oraz założyciel Zachodniopomorskiego Sztabu Ratownictwa Drogowego, zapalony rowerzysta.

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

Media
Supercomp - Grupa IT

Projekt i wykonanie Supercomp.pl   |   Copyright 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone